דר’ אודיה כהן רז

מרכזת את חטיבת תיאוריה וכתיבה אקדמית בתואר ראשון. פרסמה מאמרים בתחום התיאוריה (פסיכואנליזה וקולנוע) והיסטוריה (ייצוג השואה בקולנוע עלילתי ותיעודי (עולמי וישראלי).

מפרסומיה:

“The Ethics of ‘Counter-Lying’ in Fiction Holocaust Films”in eds. Boaz Hagin, Sandra Meiri, Raz Yosef and Anat Zanger, Just Images: Ethics and the Cinematic, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011.

“Arnon Goldfinger’s The Flat (2011): Ethics and aesthetics in third generation holocaust cinema”, Studies in Documentary Film Journal 6.3 (September 2012):323-338.

“מיתוסים דתיים בדמות במפקד הצבאי בקולנוע הישראלי” בתוך זהויות בהתהוות בתרבות הישראלית: ספר היובל לכבוד נורית גרץ, עורכות: סנדרה מאירי, יעל מונק, עידית מנדלסון-מעוז, ליאת שטייר-לבני, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2013, עמ’ 243-228.

הוראה בקורסים: תיאוריה 3, סמינר על היצ’קוק, שיעורים במבע קולנועי, פילם נואר וזהות יהודית בקולנוע ישראלי. 

צילום – זוהר מלינק עזרא