ריטואל

יותם עומד בפני החלטה מכרעת, כאשר אסף, אחיו, מותיר צוואה המורה לשרוף את גופתו לאחר מותו. יותם נדרש להכריע בין רצון הוריו בקבורה יהודית לבית אהבתו לאחיו וקיום בקשתו האחרונה.