רעל

בבסיס צבאי בדרום הארץ, מקום בו יעלים מסתובבים חופשי וחיילות עומדות בדום, כשהמחשבה הפרטית איננה בתוקף, החוקים ברורים וההתנהגות יצוקה בתבנית, מתמודדת חן הטירונית עם עולמה הנשי והאנושי המתחיל להתפתח.