פה

בבקתה אפלולית ונידחת מתגוררת יצורה חסרת פה המלקטת עצמות מאדמת היער‬  ‫ותולה אותם לנוי על קיר ביתה לנוי‬ שגרת יומה משתנה כאשר מגיע לעולם בנה, יצור רועש ותובעני אשר רעבונו אינו יודע שובע. היחסים המעוותים בין השניים מהווים מראה להתנהגות האנושית, מעלים ביקורת כלפי  יחסי הורים – ילדים ומיצגים צדדים בנפש האישה