לילה

לשיער של לילה נמאס מהשקט והדיכוי בהם היא כלואה, יום אחד הוא מחליט לתרום את חייו כדי לערער לה את הדממה, הוא מתערב לה בעבודה ונכנס בין חוטי הנול ומתחיל לצייר מולה תמונות מחייה, שדרכם היא מגיעה למודעות שהיא אסירה בחברה. אז היא מחליטה לחתוך את הכבלים.