הקרנה מיוחדת עם אסנת טרבלסי, יו"ר פורום היוצרים הדוקומנטרים ומרצה בבית הספר

osnat